11:11 หมายความว่าอย่างไรในพระคัมภีร์? (ความจริงที่สำคัญ 6 ประการ) (2023)

หมายเลข 11:11 มีและยังคงได้รับความสำคัญทางไสยศาสตร์ในโลก แต่ไม่ใช่ในพระคัมภีร์ การใช้ลำดับตัวเลขเป็นวิธีการสื่อสารอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้เชื่อตั้งแต่สมัยโบราณ ยอดวิวยุคใหม่เชื่อว่า 11 หมายถึงเลขเทวดา อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ไม่ได้ให้ความน่าเชื่อถือใดๆ แก่ข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงเลข 11:11

ค้นหาสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเลข 11:11 และศาสตร์แห่งตัวเลขตามพระคัมภีร์เพื่อดูว่าพระเจ้าตรัสอย่างไรในเรื่องนี้

ศาสตร์แห่งตัวเลขคืออะไร?

ศาสตร์แห่งตัวเลขมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอเมริกา แอฟริกา และเอเชียมาเป็นเวลาหลายพันปี สัญญาว่าจะสามารถคาดการณ์ข้อมูลลักษณะและอนาคตของตนเองได้อย่างแม่นยำ หรือเพื่อแสดงรูปแบบและรหัสที่คุณจะไม่เข้าใจ สิ่งนี้ทำให้มีเสน่ห์แม้ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ คริสเตียนน่าจะค้นพบศาสตร์แห่งตัวเลขในพระคัมภีร์ และมีการใช้เพื่อการทำนายตนเองและการทำลายรหัสในพระคัมภีร์

พูดง่ายๆ ก็คือ ศาสตร์แห่งตัวเลขคือการตรวจสอบรูปแบบตัวเลขในชีวิตคนเรา และหลายๆ คนใช้มันเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกและเกี่ยวกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจง บ่อยครั้งที่มันถูกอธิบายว่าเป็นภาษาของเหล่าทวยเทพเนื่องจากได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับโหราศาสตร์เนื่องจากทั้งสองวิธีค่อนข้างคล้ายกัน แต่ใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่รู้

ต่อไป ศาสตร์แห่งตัวเลขมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีที่ว่าตัวเลขเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของจักรวาล มีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีที่ว่าทุกสิ่งในจักรวาลสามารถถูกลดขนาดให้เหลือเพียงองค์ประกอบพื้นฐานที่สุด นั่นก็คือตัวเลข

หลายคนเชื่อว่าด้วยการเจาะลึกศาสตร์แห่งตัวเลข เช่น เลขเส้นทางชีวิต เลขสีหน้า และเลขความปรารถนาของหัวใจ พวกเขาจะได้รับข้อมูลเชิงลึกจุดมุ่งหมายในชีวิตและลักษณะบุคลิกภาพ

หมายเลข 11 หมายถึงอะไรในตัวเลขศาสตร์?

ในศาสตร์แห่งตัวเลข มีเพียงตัวเลขสองหลักสามหลักที่เรียกว่า “ตัวเลขหลัก” เท่านั้นที่มีความหมายใดๆ เลย หากศาสตร์แห่งตัวเลขของคุณมีตัวเลขเหล่านี้ตั้งแต่หนึ่งตัวเลขขึ้นไป กล่าวกันว่าคุณสามารถคาดหวังที่จะเผชิญกับความยากลำบากครั้งใหญ่บนเส้นทางสู่การบรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณได้ หมายเลข 11 ถือเป็นหมายเลขหลักควบคู่ไปกับ 22 และ 33 และเป็นหมายเลขแห่งการรู้แจ้งทางจิตวิญญาณและเป็นเพื่อนที่ภักดีต่อมนุษยชาติ

ข้อความของหมายเลข 11 คือการฟังภูมิปัญญาภายในของคน ๆ หนึ่งซึ่งอาจปรากฏหลายครั้งตลอดชีวิต ศาสตร์แห่งตัวเลขแนะนำให้ผู้คนให้ความสนใจกับจิตใต้สำนึกของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้ เนื่องจากตัวเลขนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง หมายเลข 11:11 ยังมีความสำคัญในแนวความคิดนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม การเห็นตัวเลขแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้รับประกันความสำคัญ เว้นแต่ว่ามันมักจะเกิดขึ้นซ้ำๆ ในชีวิตคนๆ หนึ่ง

นอกจากนี้หมายเลข 11 ยังแสดงถึงสัญชาตญาณทางจิตหรือจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้น 11 สองเท่าหรือ 11:11 ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลัง จากมุมมองของยุคใหม่ เลขสิบเอ็ดถูกตีความว่าเป็น "เลขเทวดา" และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน 11:11 บ่งบอกว่ามีเทวดาอยู่ใกล้ๆ เนื่องจากการเชื่อมโยงเหล่านี้ บางคนจึงถือว่า 11:11 เป็นโชคดีหรือมีความหมายลึกลับ และถึงกับรอขอพรจนกว่าจะถึงเวลานั้นพอดี

หมายเลข 11 หมายถึงอะไรในพระคัมภีร์?

บางคนจะพยายามค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์ตามบทและข้อ 11:11 ในหนังสือต่างๆ แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีบทและข้อใดเลยเมื่อเขียนพระคัมภีร์ บางคนใช้ข้อพระคัมภีร์ที่ตรงกับรูปแบบ 11:11 เพื่อการตีความ ปฐมกาล 11:11, อพยพ 11:11, มัทธิว 11:11, มาระโก 11:11 ฯลฯ ผู้ที่เชื่อในเรื่องตัวเลขอาจตีความต่างออกไป อย่างไรก็ตาม หมายเลข 11:11 ไม่มีความสำคัญทางศาสนา จิตวิญญาณ หรือพระเจ้าตามพระคัมภีร์หรือศาสนาคริสต์

11:11 หมายความว่าอย่างไรในพระคัมภีร์? (ความจริงที่สำคัญ 6 ประการ) (1)

พระเจ้าไม่เพียงแต่ไม่สนับสนุนวิธีการเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังทรงต่อต้านการใช้ตัวเลขและการทำนายรูปแบบอื่นๆ ด้วย เฉลยธรรมบัญญัติ 18:9-12 กล่าวว่า “เมื่อท่านเข้ามาในดินแดนที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ท่านจะไม่เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอันน่ารังเกียจของประชาชาติเหล่านั้น อย่าพบผู้ใดในพวกท่านที่เผาบุตรชายหรือบุตรสาวของตนเป็นเครื่องบูชา ผู้ใดทำนาย ดูดวง ดูดวง หรือทำนายดวงชะตา หรือหมอผี หรือหมอผี หรือคนทรง หรือหมอผี หรือผู้ที่สอบถามเรื่องผู้ตาย เพราะผู้ใดกระทำสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่น่ารังเกียจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และเพราะเหตุอันน่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจึงทรงขับไล่พวกเขาออกไปต่อหน้าท่าน”

พระเจ้าไม่ยึดถือธรรมเนียมในการฝังข้อความไว้ในที่ซ่อนไว้ในรหัสในพระคัมภีร์หรือที่อื่นใด ตัวเลขเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าสามารถใช้ได้แต่ไม่สำคัญในการบอกอนาคตหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตนที่ลึกลับของเรา แต่เราควรมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและพระประสงค์และวิถีทางของพระองค์

ตัวเลขมีความหมายในพระคัมภีร์หรือไม่?

11:11 หมายความว่าอย่างไรในพระคัมภีร์? (ความจริงที่สำคัญ 6 ประการ) (2)

การศึกษาตัวเลขในพระคัมภีร์เรียกว่า “ตัวเลขในพระคัมภีร์ไบเบิล” หมายถึง การศึกษาตัวเลขในพระคัมภีร์ซึ่งมักพบรูปแบบต่างๆ เจ็ดและสี่สิบเป็นตัวเลขสองตัวเลขที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในพระคัมภีร์ รูปแบบตัวเลขหรือบทเรียนฝ่ายวิญญาณสามารถพบได้ตลอดทั้งพระคัมภีร์ ในขณะที่ตัวเลขตามพระคัมภีร์พยายามค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขแต่ละตัวในพระคัมภีร์ หลายคนให้ความสำคัญกับตัวเลขมากเกินไปและเพิกเฉยต่อส่วนที่เหลือ

หลายๆ คนยังคงตั้งคำถามว่าตัวเลขมีความหมายใดๆ หรือไม่ ตามหลักพระคัมภีร์ ในพระคัมภีร์ ตัวเลขมักเป็นเพียงตัวเลข การค้นหาความหมาย ข้อความ หรือรหัสที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้มาจากพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบัญญัติของพระองค์ การใช้ตัวเลขในพระคัมภีร์มุ่งเน้นไปที่จำนวนตามตัวอักษรและไม่มีแนวโน้มที่จะใช้สัญลักษณ์ แม้ว่าตัวเลขบางตัวจะเป็นเช่นนั้นในมัทธิว 18: 21-22 ก็ตาม

“แล้วเปโตรก็เข้ามาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า กี่ครั้งที่น้องชายของข้าพระองค์จะทำผิดต่อข้าพระองค์และฉันจะให้อภัยเขาไหม? มากถึงเจ็ดครั้ง?”พระเยซูตรัสว่า“เราไม่ได้บอกท่านว่าถึงเจ็ดครั้ง แต่ถึงเจ็ดสิบเจ็ดครั้ง”

ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา นักวิชาการหลายคนได้ใช้ศาสตร์แห่งตัวเลขเพื่อถอดรหัสข้อความและรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์ แต่มันเป็นเพียงความพยายามที่จะถอดรหัสข้อความของพระเจ้าผ่านตัวเลขโดยการสำรวจความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของพวกเขา แต่ไม่มีที่ไหนเลยที่เราได้รับคำสั่งให้ค้นหาระบบตัวเลขหรือบอกว่าระบบเหล่านั้นเป็นตัวแทนของอะไร

ความจริงก็คือพระคัมภีร์อาจถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนทฤษฎีตัวเลขใดๆ เนื่องจากขนาดของมัน พระคัมภีร์จึงเหมาะกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ซึ่งน่าจะให้รูปแบบที่น่าสนใจ สิ่งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการตีพิมพ์ที่มีความยาว คุณสามารถเห็นรูปแบบในเกือบทุกสิ่งหากคุณมองอย่างใกล้ชิดเพียงพอหรือเล่นกับตัวเลขอย่างเพียงพอ แต่สิ่งนี้นำไปสู่ทฤษฎีสมคบคิด ไม่ใช่ข่าวประเสริฐ

ในที่สุด คริสเตียนบางคนใช้ตัวเลขในทางที่ผิดเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระวจนะของพระเจ้า อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณี จำไว้ว่าคุณควรพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าตัวเลขเมื่อคุณเจอคนที่พยายามชักชวนคุณเป็นอย่างอื่น ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามค้นหาอนาคตของคุณโดยใช้ข้อพระคัมภีร์หรือศาสตร์แห่งตัวเลขที่เป็นความลับพระเจ้าไม่มีอะไรต้องปกปิดและมีแผนใหญ่สำหรับชีวิตของคุณ.

ตัวอย่างตัวเลขที่มีความหมายในพระคัมภีร์

แม้ว่าตัวเลขศาสตร์จะใช้ไม่ได้กับพระคัมภีร์ แต่ตัวเลขบางตัวเลขก็มีความสำคัญ ตัวอย่างเช่น ตามศาสตร์ตัวเลขในพระคัมภีร์ หมายเลข 7 เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์และความสมบูรณ์ (ปฐมกาล 7:2-4; วิวรณ์ 1:20) เนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นองค์เดียวที่สมบูรณ์และสมบูรณ์ ตัวเลขนี้จึงมักถูกเรียกว่า "หมายเลขของพระเจ้า" (วิวรณ์ 4:5; 5:1, 5-6) ตรีเอกานุภาพประกอบด้วยพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเลข 3 มักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า

สี่สิบในพระคัมภีร์มักแปลว่าช่วงทดลองหรือช่วงทดลองงาน ชาวอิสราเอลเร่ร่อนเป็นเวลา 40 ปี (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:2–5); โมเสสใช้เวลา 40 วันบนภูเขา (อพยพ 24:18) เรื่องราวของโยนาห์และนีนะเวห์เกิดขึ้นตลอด 40 วันเช่นกัน (โยนาห์ 3:4) พระเยซูถูกล่อลวงเป็นเวลา 40 วัน (มัทธิว 4:2) และการฟื้นคืนพระชนม์และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเกิดขึ้น 40 วันหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ (กิจการ 1:3) แม้แต่การเข้าพรรษาก็ใช้เวลาสี่สิบวันเพื่อเลียนแบบการอดอาหารของพระเยซูในมัทธิวบทที่สี่

ตัวเลขทั่วไปอีกจำนวนหนึ่งที่พบว่ามีสัญลักษณ์หมายถึง 666 หรือเครื่องหมายของสัตว์ร้าย วิวรณ์ 13:15-18 กล่าวว่า “และได้ประทานแก่เขาเพื่อให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์ร้ายนั้น เพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นพูดได้ และทำให้ทุกคนที่ไม่บูชารูปสัตว์ร้ายนั้นถูกประหาร พระองค์ทรงให้คนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมั่งคั่งและคนจน ไทและทาส ได้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผาก และพระองค์ทรงกฤษฎีกาซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถซื้อหรือขายได้เว้นแต่ผู้ที่มีเครื่องหมายทั้งชื่อของสัตว์ร้ายหรือหมายเลขชื่อของมัน นี่คือปัญญา ให้ผู้ที่มีความเข้าใจคำนวณเลขของสัตว์ร้ายนั้น เพราะเลขนั้นเป็นเลขของมนุษย์ และหมายเลขของเขาคือหกร้อยหกสิบหก”

ตัวตนของสัตว์ร้ายนั้นบอกเป็นนัยด้วยหมายเลข 666 และมักเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายของสัตว์ร้ายและหมายเลข 666 ดูเหมือนจะเป็นสองสิ่งแยกจากกัน ความสามารถในการซื้อและขายจำเป็นต้องได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย อย่างไรก็ตาม 666 เป็นที่รู้จักในนามหมายเลข "ของเขา" และดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ร้าย/ผู้ต่อต้านพระเจ้า

คริสเตียนควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับหรือไม่?

เห็นได้ชัดว่าพระเจ้าทรงใช้ตัวเลขและดลใจให้ใช้ตัวเลขเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุผลเชิงสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตาม เราต้องระวังเรื่องการใส่ตัวเลขมากเกินไป การยึดติดกับตัวเลขอย่างไม่ดีต่อสุขภาพสามารถนำไปสู่การปฏิบัติลึกลับได้ ตัวเลขอาจบ่งบอกถึงรูปแบบและโครงสร้างอื่นๆ แต่ไม่ควรใช้ร่วมกับการทำนายดวงชะตาหรือการทำนายดวงชะตา แม้ว่าตัวเลขเช่น 7 และ 40 จะมีความหมายเฉพาะตัวในพระคัมภีร์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรอ่านตัวเลขทุกตัวมากเกินไป

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณนำทางแห่งเวทย์มนต์ไม่ใช่ผู้พิทักษ์หรือเทวดาผู้มีเมตตา ปรากฏเมื่อไหร่ก็เป็นเพียงปีศาจในร่างมนุษย์ที่คอยล่อลวงเราให้ทำชั่ว พระคัมภีร์ห้ามใครก็ตามจากการสื่อสารกับปีศาจทุกรูปแบบ (เลวีนิติ 20:27)

การเห็นตัวเลขเดิมมากกว่าหนึ่งครั้งไม่ได้หมายความว่าทูตสวรรค์หรือปีศาจกำลังพยายามดึงดูดความสนใจของเรา นี่แสดงให้เห็นว่าเราได้เข้าใจความสำคัญของตัวเลขไว้ภายในและสามารถเรียกคืนได้อย่างง่ายดาย จิตใจของเรามักจะมองเห็นสิ่งที่เราคุ้นเคยโดยสัญชาตญาณ เช่น เมื่อคุณซื้อรถคันใหม่และเริ่มเห็นรถยี่ห้อและรุ่นเดียวกันทุกที่

บทสรุป

ภายในข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรของพระคัมภีร์ ไม่มีการอ้างอิงถึงหมายเลข 1,111 หรือแม้แต่เลขสิบเอ็ดสองตัวในข้อเดียวกัน นอกจากนี้ ไม่มีคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ใดที่ให้ความสนใจกับตัวเลขเหล่านี้ ทูตสวรรค์เป็นผู้ส่งสารของพระเจ้าและส่งข้อความที่พระองค์ประทานเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ให้ตัวเลขที่ยากต่อการถอดรหัส แต่ให้ข้อความจริงเป็นคำพูด

ศาสตร์แห่งตัวเลขขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าโดยตรง ทำให้เป็นโลกและมารร้าย จุดประสงค์คือเพื่อค้นหาสภาวะฝ่ายวิญญาณหรือสัญชาตญาณที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พระคัมภีร์บอกให้เราติดตามพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงตรัสอย่างชัดเจนผ่านถ้อยคำเพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิถีทางและพระประสงค์ของพระองค์

ตัวเลขในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นความพยายามที่จะถอดรหัสข้อความของพระเจ้าผ่านตัวเลข พระคัมภีร์ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเป็นอย่างดี และการวิเคราะห์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะให้รูปแบบที่น่าสนใจบางประการ การยึดติดกับตัวเลขอย่างไม่ดีต่อสุขภาพอาจนำไปสู่การปฏิบัติทางไสยศาสตร์ เช่น ศาสตร์แห่งตัวเลข ซึ่งไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่เป็นอันตราย เนื่องจากสามารถนำคุณออกห่างจากพระเจ้าและไปสู่วิถีทางของโลกได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

 • ข้อพระคัมภีร์ประมาณ 666
 • พระเยซูถูกเฆี่ยนตีกี่ครั้ง?
 • การรับรู้ การออกกำลังกาย และการเปรียบเทียบ
 • ศาสนาฮินดูกับพุทธศาสนา
 • ลัทธิหยุดเทียบกับลัทธิต่อเนื่อง
 • พระเยซูกับมูฮัมหมัด
 • อย่าเอาเครื่องหมายของสัตว์ร้าย
 • พระคัมภีร์มีกี่หน้า?
 • พระคัมภีร์กับพระคัมภีร์มอรมอน
 • ต่ำช้าและไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
 • NRSV กับ ESV พระคัมภีร์
 • Wordwood ในพระคัมภีร์คืออะไร?

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 06/12/2023

Views: 6672

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.