11 ความหมายในพระคัมภีร์ - BibleTalkClub.net (2023)

ความสำคัญของหมายเลข 7 หมายถึงอะไร

11 11 หมายความว่าอย่างไรในพระคัมภีร์? | ความหมายตามพระคัมภีร์ของตัวเลขในพระคัมภีร์

เหตุใดพระคัมภีร์เจนีวาจึงถูกห้าม

เหตุใดพระคัมภีร์เจนีวาจึงถูกห้าม

การใช้เลขเจ็ดอย่างกว้างขวางในพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับแนวคิดต่างๆ เช่น ความสมบูรณ์ การพ้นผิด และการปฏิบัติตามคำสัญญา แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงกำหนดลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเลข อย่างไรก็ตาม เราต้องสร้างสมดุลระหว่างข้อสรุปนี้กับข้อเท็จจริงที่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่กล่าวถึงเลขเจ็ดในพระคัมภีร์จะมีความหมายโดยนัยของพระเจ้า ในเรื่องนั้น แม้จะสมเหตุสมผลที่จะอนุมานในการศึกษาพระคัมภีร์ แต่เราต้องจำไว้ว่าสวรรค์สูงกว่าโลกฉันใด วิถีของพระผู้เป็นเจ้าก็สูงกว่าวิถีของเราและความคิดของพระองค์ก็สูงกว่าความคิดของเราฉันนั้น

เมื่อเราวิเคราะห์พระคัมภีร์ เราจะพบตัวเลขมากมายที่มีความหมายและหัวข้อที่ลึกซึ้งกว่าตลอดทั้งข้อความ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงฝีมืออันซับซ้อนของแผนของพระเจ้าและวิธีที่อัศจรรย์ที่แผนดังกล่าวเผยแผ่ตลอดประวัติศาสตร์

สดุดีคืออะไร : 5

สดุดี 91:5-10 หมายความว่า พระเจ้าทรงมีอำนาจมากที่สุด. พระคัมภีร์ทำให้เรามีพระฉายาของพระเจ้าที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งแสดงถึงฤทธิ์เดชของพระองค์ เขาเป็นสิงโตที่ยิ่งใหญ่ แต่ภายใต้ปีกของพระองค์คุณจะพบที่กำบังและความคุ้มครองด้วย พระองค์จะเป็นป้อมปราการและที่ลี้ภัยสำหรับท่านเขาจะปกป้องคุณเสมอ.

สดุดี 91:5-10 NIV กล่าวว่าคุณจะไม่กลัวความสยดสยองในตอนกลางคืน หรือลูกธนูที่ปลิวไสวในเวลากลางวัน หรือโรคระบาดร้ายแรงที่ไล่ตามในความมืด...คนนับพันอาจล้มลงที่ข้างคุณ หมื่นคนอยู่ทางขวามือของคุณ แต่มันจะไม่เข้ามาใกล้คุณ ท่านจะมองดูด้วยตาของท่านเองและเห็นการลงโทษของคนชั่ว ถ้าท่านกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า และท่านให้องค์ผู้สูงสุดเป็นที่ประทับของท่าน ไม่มีอันตรายใด ๆ เกิดขึ้นแก่ท่าน ไม่มีภัยพิบัติใด ๆ มาใกล้เต็นท์ของท่าน

ความรักไม่ได้หมายความว่าจะโกรธง่าย

ความรักไม่โกรธง่าย หมายความว่า ความรักของพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับความเพียรพยายามและพฤติกรรมที่ฉุนเฉียว และการหงุดหงิด โกรธ และรำคาญสามารถทำลายโครงสร้างความสัมพันธ์ของเราได้

คำตอบที่อ่อนโยนทำให้ความโกรธเกรี้ยวหายไป แต่คำพูดที่รุนแรงเร้าความโกรธ;สุภาษิต 15:1. แม้ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง เราก็ได้รับการสนับสนุนให้พยายามพูดคุยกันด้วยความเมตตาและความอ่อนน้อมถ่อมตน;

สามีภรรยาควรพยายามสื่อสารด้วยความรัก คำพูดที่รุนแรงไม่สามารถถอนกลับได้ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงการโกรธซึ่งอาจส่งผลให้มีการใช้คำพูดที่รุนแรงซึ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น จงยึดมั่นในความรักของพระเจ้าและใช้ชีวิตอย่างสงบสุข และอย่ายอมแพ้ต่ออารมณ์โกรธที่ทำลายล้าง

อย่าพลาด:พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความสำคัญของการอธิษฐาน

ความจริงเกี่ยวกับเลขเทวดา 11 ตัว

ประการแรก การปรากฏตัวของหมายเลขนางฟ้านี้ในชีวิตของคุณเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าถึงเวลาต้องทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเดียวที่คงที่ในชีวิตนี้ อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง แต่จงยอมรับการเปลี่ยนแปลงและกำจัดสิ่งใดก็ตามที่อาจขัดขวางไม่ให้คุณบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณแทน เทวดาผู้พิทักษ์ของคุณจะนำทางคุณในทุกย่างก้าวและสนับสนุนคุณในทุกการตัดสินใจของคุณตราบใดที่มันเป็นไปในทางบวก กำจัดสิ่งที่เป็นลบทั้งหมดในชีวิตของคุณ แล้วคุณจะประสบความสำเร็จมากกว่าที่คุณเคยจินตนาการ

ประการที่สอง เลขนางฟ้า 11 เลขมีอิทธิพลต่อคุณให้เริ่มเก็บงำความคิดเชิงบวกที่จะขับเคลื่อนทุกการตัดสินใจในชีวิตของคุณ ความคิดเชิงลบมีแต่จะตกรางและทำให้คุณตกต่ำลง นางฟ้าล้อมรอบคุณเพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยเหลือคุณในสถานการณ์ที่มีแต่เรื่องลบเข้าครอบงำ เอาใจใส่ข้อความของพวกเขาแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีในชีวิตของคุณ หมายเลข 11 มาหาคุณเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องควบคุมชีวิตของคุณและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นกับคุณก่อนที่มันจะกลายเป็นสิ่งอื่น

สุดท้ายนี้ จำนวนนี้จะส่งผลให้คุณใช้ความสามารถและทักษะของคุณเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ อย่าเห็นแก่ตัวกับของที่มอบให้ แต่จงแบ่งปันให้โลกได้รับรู้ แล้วคุณจะพบกับความยินดี ความตื่นเต้น และความสุข ความท้าทายจะเข้ามาหาคุณในช่วงแรก แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นในภายหลังหากคุณเอาชนะและซื่อสัตย์กับตัวเอง

กฎข้อที่หนึ่งของพระเจ้าคืออะไร

11 ความหมายในพระคัมภีร์ - BibleTalkClub.net (1)

เมื่อถูกถามว่าข้อใดเป็นพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พันธสัญญาใหม่ของคริสเตียนพรรณนาถึงพระเยซูทรงถอดความจากโตราห์: จงรักพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน ก่อนที่จะถอดความข้อความที่สองด้วย จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง คริสเตียนส่วนใหญ่

อ่านเพิ่มเติม:สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเรา ข้อพระคัมภีร์

ดูการเปิดเผยใหม่

บิดาคนใดในพวกท่านถ้าลูกชายขอปลาจะให้งูแทน?ลูกา 11:11 NIV

ในลูกา 11:11 พระเยซูทรงเปิดเผยการเปิดเผยใหม่ว่าพระบิดาไม่ได้ใจร้ายหรือชอบตัดสิน ดังที่แสดงให้เห็นในพันธสัญญาเดิม นี่คือตัวอย่างของการเปิดเผยในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ขอให้พระเจ้าประทานการเปิดเผยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าพระองค์คือใครและการทรงเรียกของเราให้รักโลก

ดั๊ก แอดดิสัน

DougAddison.com

เข้าถึงความฝันของคุณอย่างมีความหมายอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ดั๊ก แอดดิสันเป็นวิทยากร นักเขียน และโค้ชเชิงทำนาย เขาเป็นที่รู้จักของเขาคำทำนายรายวัน,การเชื่อมต่อวิญญาณเว็บคาสต์ พอดแคสต์ และบล็อก ข้อความแห่งความรัก ความหวัง และความสนุกสนานของดั๊กส์ส่งถึงผู้คนทั่วโลก! รูปแบบการสอนและการฝึกสอนที่ทรงพลังและตลกเชิงบวกของเขาช่วยให้ผู้คนค้นพบชะตากรรมของตนเองและสัมผัสกับความรักและพลังเหนือธรรมชาติของพระเจ้า เขาและลินดาภรรยาของเขาอาศัยอยู่ในลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเขาสร้างผลกระทบให้กับอุตสาหกรรมศิลปะ บันเทิง และสื่อ

สิบเอ็ดคือจำนวนการเปลี่ยนแปลง ดังที่กล่าวกันทั่วไปว่า คห.11ไทยชั่วโมงนั้นมาถึงก่อนที่จะเริ่มต้นวันใหม่แต่ดินแดนที่ท่านจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเพื่อยึดครองนั้นเป็นดินแดนแห่งภูเขาและหุบเขาที่รับฝนจากสวรรค์เลข 11 ยังเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่และเกินกำหนด

การเชื่อมต่อกับ 1:11 ของฉัน

สำหรับฉัน ตัวเลข 11:11 เข้ามาในชีวิตของฉันตอนที่ฉันต้องผ่านการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณในช่วงวัย 20 ปลายๆ การดู 11:11 ไม่ใช่ประสบการณ์เชิงลบ แต่มันทำให้ฉันตกหลุมกระต่ายของลัทธิผีปิศาจ ศาสนา และการพัฒนาตนเอง ซึ่งในทางกลับกันช่วยให้ฉันตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้นว่าฉันเป็นใคร

ฉันเริ่มมีสติมากขึ้นถึงอาณาจักรที่เราไม่สามารถมองเห็นหรืออธิบายได้ บางครั้งดูเหมือนว่าจักรวาลกำลังตะโกนใส่หูของฉันเพื่อตื่นขึ้นมาพบกับบางสิ่งบางอย่าง แต่ฉันยังคงพยายามค้นหาสิ่งนั้นอยู่ จนกว่าฉันจะทำได้ ฉันยังคงตระหนักและรู้สึกทึ่งกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่คนอื่นๆ มากมายประสบเช่นกัน

การอ่านที่แนะนำ:เกรซหมายถึงอะไรในพระคัมภีร์

ความหมายในพระคัมภีร์ข้อ 11

ตามหลักพระคัมภีร์แล้ว หมายเลข 11 หมายถึงการพิพากษา ความโกลาหล และการขาดระเบียบ 11 ปรากฏในพระคัมภีร์ยี่สิบสี่ครั้ง ในทางกลับกันอันดับที่ 11 ปรากฏสิบเก้าครั้ง ในหนังสือปฐมกาลบทที่ 11 ผู้คนกบฏต่อพระเจ้าและเริ่มสร้างหอคอยบาเบล พระเจ้าทรงนำการพิพากษามาสู่พวกเขาโดยสร้างความสับสนให้กับภาษาที่พวกเขากระจัดกระจายไปทั่วโลกในทิศทางที่ต่างกัน 11 ในทางจิตวิญญาณหมายถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการรักษาและส่งเสริมธรรมบัญญัติ

กษัตริย์องค์สุดท้ายของยูดาห์คือเยโฮยาคิมปกครองอยู่สิบเอ็ดปี ในหนังสือวิวรณ์ 20:12-14 อัครสาวกยอห์นเห็น 11 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาครั้งสุดท้าย ในพันธสัญญาใหม่ของพระคัมภีร์ หนังสือสิบเอ็ดเล่มไม่มีคำพูดที่อ้างอิงโดยตรงจากพันธสัญญาเดิม หนังสือเหล่านี้ ได้แก่ ยูดา วิวรณ์ ยอห์น 1, 2 และ 3, ทิตัส, ฟีเลโมน, เธสะโลนิกา 1 และ 2, ฟีลิปปี และโคโลสี ในอพยพ 26:7-8 พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสให้ทำม่าน 11 ผืนสำหรับพลับพลาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

47 547 647 747 847 947

หมายเลข 11 หมายถึงอะไรในพระคัมภีร์? | 11 11 หมายความว่าอย่างไรในพระคัมภีร์?

เมื่อเห็นเป็นประจำและตามลำดับสามารถหมายถึงการนับถอยหลังในจิตวิญญาณของความหมายทั้งหมด 747 สูงขึ้นและต่อไป เพิ่มขึ้น. พระเจ้ากำลังพาคุณเดินทางตามขั้นตอนเชิงกลยุทธ์เฉพาะที่จะนำมาซึ่งการเพิ่มขึ้น ทำตามขั้นตอนต่อไป วางแผนให้พร้อมเพื่อเข้าสู่เทศกาลแห่งการอธิษฐานและการขยาย และทำสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา อากาศที่แจ่มใสจากการอธิษฐานวิงวอนเชิงพยากรณ์เป็นสิ่งจำเป็นในฤดูกาลแห่งการขยายตัวนี้

อ่านเพิ่มเติม:พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความเหงา

ตัวอย่างเฉพาะของศรัทธา

มีเรื่องราวมากมายที่กล่าวถึงหรือพาดพิงถึงในข้อเหล่านี้ เรามาดูกันสักสองสามเรื่องและดูว่าศรัทธาของพวกเขาแสดงออกมาอย่างไร

อาเบล:ลูกสองคนแรกของอาดัมกับเอวาคือคาอินและอาแบล พวกเขารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาถึงพระผู้ไถ่และการยอมรับของพระผู้ช่วยให้รอดที่สัญญาไว้ไม่ได้ผ่านงานของพวกเขา แต่ผ่านศรัทธา คาอินถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าโดยอาศัยการงานของเขาเอง ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับศรัทธา แม้ว่าพระเจ้าได้ทรงยกตัวอย่างไว้เป็นการเฉพาะแล้ว การฆ่าลูกแกะเพื่อปกปิดอาดัมและเอวาบาปคาอินก็มาหาพระเจ้าพร้อมกับงานของพระองค์เอง อย่างไรก็ตาม อาแบลได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าด้วยศรัทธาโดยไว้วางใจพระเมสสิยาห์ที่ทรงสัญญาไว้

อับราฮัม:หลักฐานส่วนใหญ่เกี่ยวกับศรัทธาของอับราฮัมที่กล่าวถึงในฮีบรู 11 แสดงให้เห็นว่าอับราฮัมวางใจพระเจ้าสำหรับมรดกที่สัญญาไว้ อับราฮัมออกจากบ้านเพื่อไปซื้อที่ดิน เขาเชื่อพระเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสว่าครอบครัวของอับราฮัมจะทวีคูณขึ้นเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าหรือเม็ดทรายในทะเล ศรัทธาของอับราฮัมในคำสัญญาทางกายภาพจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาวางใจในศักยภาพของพระผู้ไถ่ที่ทรงสัญญาไว้ซึ่งจะมาภายหลังการตายของอับราฮัมเป็นเวลานาน

โมเสส:ถึงแม้จะเติบโตมาในราชวงศ์ของฟาโรห์แห่งอียิปต์ แต่โมเสสก็รู้ว่าครอบครัวโดยกำเนิดของเขาคือผู้คนของพระเจ้า คุณสามารถอ่านเรื่องราวในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับชีวิตของโมเสสและเห็นว่าโมเสสไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ แต่สิ่งที่ผลักดันโมเสสให้เชื่อฟังและวางใจพระเจ้าก็คือสิ่งที่เขามีศรัทธาตามคำสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดที่เสด็จมา

หมายเลข 8 หมายถึงอะไรในพระคัมภีร์และเชิงทำนาย

หมายเลขนี้ถูกกล่าวถึง 80 ครั้งในพระคัมภีร์ ในภาษาฮีบรูคือ Shmoneh จากรากศัพท์ Shahmeyn ที่จะชั่งน้ำหนัก ปกปิดความอ้วน ล้น เป็นคำกริยา หมายถึง ผู้มีกำลังมาก. เป็นคำนามที่บ่งบอกถึงภาวะเจริญพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ น้ำมัน ฯลฯ และเมื่อเป็นตัวเลข ก็คือตัวเลขที่อุดมสมบูรณ์

ดังที่ทั้งเจ็ดได้ชื่อเช่นนั้นเพราะวันที่เจ็ดเป็นวันสรุปหรือพักสงบ แปดเช่นเดียวกับวันที่แปดอยู่เหนือจำนวนที่สมบูรณ์แบบนี้และเป็นวันแรกของช่วงเวลาใหม่ แสดงถึงตัวเลขสองตัวในหนึ่งเดียว ตัวแรกและตัวที่แปด

ในส่วนที่เกี่ยวกับช่วงแรก มันแสดงถึงการฟื้นคืนพระชนม์ เนื่องจากลำดับเก่าๆ ของสิ่งต่างๆ สิ้นสุดลง จึงมีตัวเลขใหม่ปรากฏขึ้นมาเพื่อเป็นแบบเล็งถึงชีวิตที่พ้นจากความตาย

คุณอาจจะชอบ:พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการคุ้มครองของพระเจ้า

พระสัญญา: พระผู้ไถ่

ในฮีบรู 11 มีการอ้างอิงถึงพระสัญญาที่พระเจ้าประทานแก่ผู้คนต่างๆ อยู่เสมอ พระสัญญาเริ่มแรกให้ไว้ในปฐมกาล 3:15 พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมีพระผู้ไถ่มาช่วยมนุษยชาติจากการลงโทษบาปของพวกเขา เดิมทีพระสัญญานี้ประทานแก่เอวาเมื่อพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระผู้ไถ่ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเชื้อสายของเธอ ตลอดทั้งพระคัมภีร์พระเจ้าทรงระบุเจาะจงมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าพระผู้ไถ่จะทรงเป็นใครและพระองค์จะเสด็จมาจากไหน

พระผู้ไถ่ที่สัญญาไว้ต่อมาถูกกำหนดว่ามาจากครอบครัวอับราฮัม โดยเฉพาะทางสายของอิสอัค ต่อมาพระเจ้าทรงจำกัดคำสัญญาให้แคบลงผ่านยาโคบบุตรชายของไอแซค และจากนั้นก็ผ่านวงศ์วานของดาวิด ในฮีบรู 11 เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงรับพระสัญญาโดยทั่วไป และตลอดประวัติศาสตร์ก็ทรงจำกัดคำสัญญาให้แคบลงจนแน่ชัดว่าพระผู้ไถ่จะเสด็จมาจากที่ใด

ตัวเลขหลายตัวในข้อเดียว

11 ความหมายในพระคัมภีร์ - BibleTalkClub.net (2)

แม้ว่าจะมีหลายข้อที่มีหลายข้อ แต่ด้านล่างนี้คือข้อที่สำคัญที่สุดบางข้อที่พบในพันธสัญญาใหม่

เพราะหากความตายครอบงำโดยพระองค์ผู้เดียว ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดผู้ที่ได้รับพระคุณอันอุดมและของประทานแห่งความชอบธรรมจะครอบครองในชีวิตโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์

ในทำนองเดียวกัน พวกเราซึ่งเป็นหลายคนก็เป็นกายเดียวในพระคริสต์ และแต่ละคนก็เป็นอวัยวะของกันและกัน

โปรดทราบว่าในข้อต่อสองข้อที่ไม่ซ้ำกันด้านล่างนี้ 111 ปรากฏในแต่ละข้อสำหรับการเกิดขึ้นรวมกันของ 111111!

เพราะว่าแม้ร่างกายนั้นเป็นร่างกายเดียวและมีอวัยวะหลายส่วน แต่อวัยวะทั้งหมดของร่างกายเดียว แม้ว่าจะมีหลายอวัยวะก็เป็นร่างกายเดียวฉันใด พระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้น

เพราะแท้จริงแล้ว โดยพระวิญญาณองค์เดียวเราทุกคนได้รับบัพติศมาเข้าเป็นกายเดียว ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่ว่าจะเป็นทาสหรือไทก็ตาม และเราทุกคนถูกสร้างให้ดื่มเข้าสู่พระวิญญาณองค์เดียว

การมีเพศสัมพันธ์สองข้ออีกข้อหนึ่งที่มี 111111 คือเอเฟซัส 4:4 – 5

การอ่านที่แนะนำ:พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการไปสวรรค์

หมายเลข 12 เกี่ยวข้องกับพิธีเจิมอย่างไร

ในพระคัมภีร์ระบุไว้เป็นพิเศษว่ามีคนสิบสองคนได้รับการเจิมให้ทำงานหรือความรับผิดชอบพิเศษ พวกเขาคือแอรอนและบุตรชายทั้งสี่ของเขาทำหน้าที่เป็นปุโรหิต และซาอูล ดาวิดและโซโลมอนเพื่อรับใช้ในฐานะกษัตริย์เหนืออิสราเอลที่เป็นปึกแผ่น

อับซาโลมราชโอรสของดาวิดผู้ต้องการขึ้นครองบัลลังก์ของดาวิดแต่ถูกสังหาร ก็ได้รับการเจิมจากบางคนให้เป็นกษัตริย์เช่นกัน ที่เหลืออีกสามเจิมเป็นพิเศษคือกษัตริย์เยฮูแห่งอิสราเอล และกษัตริย์โยอาชและเยโฮอาหาสแห่งยูดาห์

ความหมายของตัวเลข: หมายเลข 11

หมายเลขสิบเอ็ดมีความสำคัญตรงที่สามารถเป็นสัญลักษณ์ของความไม่เป็นระเบียบ ความวุ่นวาย และการตัดสิน. ในพระคัมภีร์ เลข 11 ถูกใช้ถึง 24 ครั้ง และเลข 11 ถูกใช้ถึง 19 ครั้ง

มาหลัง 10 เลขสิบเอ็ดแสดงถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม ซึ่งเป็นความไม่รับผิดชอบของทำผิดกฎหมายซึ่งนำมาซึ่งความไม่เป็นระเบียบและการตัดสิน

ในปฐมกาลบทที่ 11 มนุษย์กบฏต่อพระเจ้าและสร้างหอคอยแห่งบาเบล พระองค์ทรงตัดสินพวกเขาด้วยภาษาของพวกเขาสับสน ส่งผลให้เกิดความสับสนวุ่นวาย เยโฮยาคิม กษัตริย์องค์สุดท้ายเหนือยูดาห์ ปกครองมา 11 ปี ผู้สืบทอดของพระองค์กษัตริย์เยโฮยาคีนกฎเกณฑ์เพียงสามเดือนก่อนที่ชาวบาบิโลนจะเข้าควบคุมกรุงเยรูซาเล็ม

หลังจากเอาชนะกรุงเยรูซาเล็มแล้ว กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนก็แต่งตั้งเศเดคียาห์เป็นหุ่นเชิดผู้ปกครองแคว้นยูเดีย อย่างไรก็ตาม ไม่ช้าเศเดคียาห์ก็กบฏต่อเจ้านายของเขา. รัชสมัยของพระองค์สิ้นสุดลงในปี 586 ปีก่อนคริสตกาล หลังจากนั้นเพียงสิบเอ็ดปีเท่านั้นเนบูคัดเนสซาร์พิชิตกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้ง แต่คราวนี้เขาทำลายเมืองและพระวิหาร

อัครสาวกยอห์นเห็น 11 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินครั้งสุดท้าย.

คุณอาจจะชอบ:ในพระคัมภีร์บอกว่าอธิษฐานโดยไม่หยุด

ความสำคัญของตัวเลข : การปฏิบัติตามสัญญาและคำสาบาน

หมายเลขเจ็ดมักมาพร้อมกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือคำสาบาน อันที่จริงคำภาษาฮีบรูสำหรับสาบานและคำภาษาฮีบรูสำหรับเจ็ดทั้งสองมาจากคำภาษาฮีบรูหมายถึงความพึงพอใจหรือความบริบูรณ์

ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะไม่ทำลายโลกด้วยน้ำท่วมอีก และทรงระลึกถึงพันธสัญญานี้กับรุ้งซึ่งประกอบด้วยเจ็ดสี ต่อมาในปฐมกาล เราได้เรียนรู้ว่าอับราฮัมสาบานว่าจะเป็นเจ้าของบ่อน้ำแห่งหนึ่ง อับราฮัมทำตามคำสาบานด้วยของขวัญลูกแกะเจ็ดตัวและตั้งชื่อสถานที่แห่งคำสาบานเบเออร์เชบาซึ่งสลับกันหมายถึงบ่อน้ำแห่งคำสาบาน หรือบ่อน้ำเจ็ดแห่ง

หนังสือโจชัวให้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์เจ็ดประการกับคำสัญญา ที่นั่น พระเจ้าทรงสัญญากับโยชูวาว่าเฮ็ดจะทำลายกำแพงป้อมปราการของเมืองเยรีโคลง หากโยชูวาและกองทัพของเขาเดินรอบเมืองหนึ่งครั้งเป็นเวลาหกวันและเจ็ดครั้งในวันที่เจ็ดโดยมีปุโรหิตเจ็ดคนเป่าแตรเจ็ดแตร หลังจากที่โจชัวปฏิบัติตามคำสั่งของลอร์ดอย่างแน่นอน กำแพงเมืองเจริโคก็พังทลายลง ดังที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้

เซเว่นยังเกี่ยวข้องกับคำสัญญาในหนังสือวิวรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอ่านจดหมายเจ็ดฉบับที่จ่าหน้าถึงโบสถ์เจ็ดแห่ง. ในจดหมาย พระคริสต์ทรงรับรองกับชุมชนคริสตจักรแต่ละแห่งว่าหากสมาชิกกลับใจและดำเนินชีวิตตามคำสั่งของพระเยซู แต่ละชุมชนจะได้รับรางวัลตามที่สัญญาไว้

นางฟ้าหมายเลข 111 ความหมายในความรัก

หมายเลข 1111 หมายถึงอะไรทางจิตวิญญาณ?

หมายเลข 111 ในศาสตร์แห่งตัวเลขมักแสดงถึงความรักที่แนบแน่น และอาจเป็นสัญญาณที่คุณจำเป็นต้องรู้ว่าความรักอยู่ใกล้แค่เอื้อม เป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความกังวลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากคุณจะโชคดีมากในความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ทั่วไป สิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์ของคุณ มันก็จะแสดงออกมา

ดังนั้นคุณควรนำความคิดและความคิดที่มีสติของคุณไปสู่ความคิดเชิงบวกและแรงบันดาลใจเสมอ และสิ่งเหล่านี้จะปรากฏออกมาในชีวิตจริงของคุณตามนั้น นอกจากนี้ยังสามารถทำนายได้ว่าความสัมพันธ์ในปัจจุบันของคุณจะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น แม้กระทั่งการแต่งงานด้วยซ้ำ หากคุณแต่งงานกับคู่ชีวิตของคุณแล้ว ตัวเลข 111 ที่ซ้ำกันอาจเป็นสัญญาณของความรักและความปรองดองในอนาคตที่จะมีร่วมกับคู่ของคุณ

111 ในความรักยังถือได้ว่าเป็นนางฟ้าของคุณ ความรักที่มีต่อคุณ แสดงให้คุณเห็นว่าคุณจำเป็นต้องโอบรับความรักและความสุข และสร้างความเป็นจริงที่ยอดเยี่ยม โดยรวมแล้ว 111 กระตุ้นให้คุณรักตัวเองและผู้อื่น และปล่อยให้ความรักเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกในชีวิตของคุณ

อย่าพลาด:ศักดิ์สิทธิ์หมายถึงอะไรในพระคัมภีร์

11 หมายถึงอะไรในพระคัมภีร์

วันที่ 11 ถือเป็นชั่วโมงที่สิบเอ็ด ซึ่งเป็นเวลาที่สับสนและไม่เป็นระเบียบก่อนเวลา 12.00 น. เมื่อพระคริสต์จะเสด็จกลับมาในฐานะกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย ในปฐมกาล 37: 9 ดวงดาวทั้ง 11 ดวงของโยเซฟฝันถึงวันที่ชาวยิวโห่ร้องเชียร์กษัตริย์ที่พวกเขาปฏิเสธ

กษัตริย์สององค์สุดท้ายของยูดาห์ครองราชย์เป็นเวลา 11 ปี เยโฮยาคิม ผู้ที่เผาม้วนหนังสือของเยเรมีย์ ขึ้นครองราชย์เมื่อเนบูคัดเนสซาร์มาต่อสู้กับเขาและเริ่มทำงานทำลายกรุงเยรูซาเล็ม เศเดคียาห์กษัตริย์ผู้ไม่ต้องการฟังพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางเยเรมีย์ เป็นคนที่เนบูคัดเนสซาร์มอบหมายภารกิจครอบครองกรุงเยรูซาเล็มให้สำเร็จ เพราะในปีที่สิบเอ็ด กำแพงเมืองมีรอยร้าว ยุคสมัยของคนต่างชาติเริ่มต้นขึ้นที่นี่ เราจะเห็นว่าหมายเลข 11 มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำลายล้างและความรกร้างของกรุงเยรูซาเล็ม

เบนจามินเกิดทีหลังและเป็นประเภทของพระคริสต์ เพราะเมื่อแม่ของเขากำลังจะตายเรียกเขาว่าเบโนนี: บุตรแห่งความเจ็บปวดของฉัน ชี้ไปที่การทนทุกข์ของพระผู้ช่วยให้รอด ยาโคบเรียกเขาว่าเบนจามิน: ลูกชายมือขวาของฉันชี้ไปที่พระคริสต์ผู้มีชัย เบนจามินเปลี่ยนจำนวนเด็ก 11 คนเป็น 12 คน เช่นเดียวกับที่พระคริสต์จะทรงเปลี่ยนความวุ่นวายและความระส่ำระสายของโลกปัจจุบันให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งสันติสุขที่สมบูรณ์แบบ หลังจากที่เบนจามินเกิด โจเซฟถูกขาย ทิ้งเด็ก 11 คนไว้ที่บ้านและนำความวุ่นวายกลับมาอีกระยะหนึ่ง

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated: 19/11/2023

Views: 6674

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.