Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (2024)

Zrzeczenie się praw autorskich to oświadczenie, które rości sobie prawa własności do oryginalnej treści lub ujawnia wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim do celów „dozwolonego użytku”.

Potrzebujesz wyłączenia odpowiedzialności dotyczącej praw autorskich w swojej witrynie lub aplikacji, jeśli posiadasz znaki firmowe, materiały, filmy, obrazy lub inne dzieła twórcze, których jesteś właścicielem i chcesz wyrazić swoje prawa własności intelektualnej. Może to również pomóc w zapobieganiu niesprawiedliwym naruszeniom praw autorskich do Twoich dzieł zawierających parodie, komentarze lub krytykę.

Tam sądwa rodzaje zrzeczenia się praw autorskichskupiamy się w tym artykule:

 1. Zrzeczenie się praw autorskich do oryginalnego dzieła:To wyłączenie odpowiedzialności może być używane na blogach, stronach internetowych, obrazach, filmach, muzyce, a nawet w mediach społecznościowych w celu ustalenia prawa własności do oryginalnej treści. Posiadanie tego oświadczenia pomaga chronić pracę przed kradzieżą.
 2. Zrzeczenie się praw autorskich zgodnie z art. 107 ustawy o prawie autorskim:To wyłączenie odpowiedzialności pojawia się w treściach — zwykle filmach z YouTube — wykorzystujących treści chronione prawami autorskimi innej osoby. Dołączenie tego oświadczenia o „dozwolonym użytkowaniu” pomaga chronić Cię przed roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, dlaczego zrzeczenie się odpowiedzialności za prawa autorskie może być konieczne do ochrony Twojej firmy, zobaczprzykłady prawdziwych zastrzeżeń dotyczących praw autorskichi dowiedz się, jak utworzyć taki dla swojej witryny lub aplikacji.

Spis treści
 1. Co to jest zrzeczenie się praw autorskich?
 2. Kiedy potrzebujesz zastrzeżenia praw autorskich?
 3. Czy zrzeczenie się praw autorskich jest prawnie wymagane?
 4. Elementy zastrzeżenia praw autorskich
 5. Zastrzeżenie praw autorskich Zgodnie z sekcją 107 ustawy o prawie autorskim
 6. Zrzeczenie się praw autorskich YouTube
 7. Zastrzeżenie praw autorskich Facebooka
 8. Zrzeczenie się praw autorskich do muzyki
 9. Gdzie wyświetlić zrzeczenie się praw autorskich
 10. Przykłady zrzeczenia się praw autorskich
 11. Ostrożnie korzystaj z zastrzeżeń dotyczących praw autorskich
 12. Często zadawane pytania dotyczące wyłączenia odpowiedzialności za prawa autorskie
 13. Streszczenie

Co to jest zrzeczenie się praw autorskich?

Zrzeczenie się praw autorskich to arodzaj zastrzeżeniaktóra deklaruje Twoje prawa własności do oryginalnych treści, które stworzyłeś, i przyznaje Ci wyłączne prawa do wyświetlania, rozpowszechniania, kopiowania i dostosowywania Twojej pracy.

Ochrona praw autorskich to rodzaj praw własności intelektualnej, które prawnie chronią Twoje dzieła, wynalazki i wyrażanie pomysłów.

Z technicznego punktu widzenia Twoja praca jest chroniona prawem autorskim, gdy tylko ją stworzysz, co oznacza, że ​​prawo chroni ją natychmiast, nawet jeśli nigdy nie opublikujesz zastrzeżenia. Ale łatwiej jest udowodnić własność swojej pracy, jeśli opublikujesz zrzeczenie się praw autorskich.

Twoja praca jest chroniona prawami autorskimi tylko przez określony czas, zanim stanie się częścią domeny publicznej, a ramy czasowe różnią się w zależności od praw, w których mieszkasz.

Zrzeczenie się praw autorskich i dozwolony użytek

Możesz również użyć zastrzeżenia dotyczącego praw autorskich, aby wyrazić „dozwolony użytek” innych materiałów chronionych prawem autorskim.

Definicja dozwolonego użytku jest bardzo szeroka i może być interpretowana na wiele sposobów, ale zasadniczo odnosi się do wykorzystywania lub kopiowania materiałów chronionych prawem autorskim do celów transformacji, takich jak:

 • Komentarz
 • Krytyka
 • Parodia

Omówmy te warunki nieco bardziej szczegółowo.

Komentarz i krytyka

Zgodnie z zasadą dozwolonego użytku możesz zgodnie z prawem powielać części dzieł chronionych prawem autorskim w celu komentowania lub krytykowania czegoś, na przykład:

 • Cytowanie tekstów piosenek w recenzji muzycznej
 • Podsumowanie badań medycznych, naukowych lub innych do artykułu
 • Kopiowanie akapitów z artykułów prasowych w celach edukacyjnych
 • Powielanie lub kopiowanie materiałów do wykorzystania jako dowód w sprawie sądowej

Prawa autorskie zezwalają na powielanie materiałów w ramach dozwolonego użytku, ponieważ dodaje to wartości, wiarygodności i integralności krytycznym recenzjom i komentarzom.

Publikowaniewyłączenie odpowiedzialności za dozwolony użytekpomaga zapobiegać niesprawiedliwemu naruszeniu praw autorskich przez Twoje komentarze lub krytykę.

Parodia

Zasady dozwolonego użytku pozwalają także naśladować, lekceważyć lub satyrować dzieła chronione prawami autorskimi w inny sposób w komediowy sposób, znany jako parodia.

Parodie często odtwarzają uczucia oryginalnego utworu i ze swojej natury prawie zawsze odwołują się do jego części lub wykorzystują je w szerszym zakresie niż komentarze i krytyka.

Zrzeczenie się odpowiedzialności za dozwolony użytek może pomóc uniknąć niepotrzebnego ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich przez parodię.

Kiedy potrzebujesz zastrzeżenia praw autorskich?

Jeśli chcesz chronić wszelkie utworzone przez siebie oryginalne treści, w tym między innymi:

 • Aplikacje
 • Sztuka
 • Posty na blogu
 • branding
 • Choreografia
 • Projekty
 • Zdjęcie
 • wiersze
 • Tekst piosenki
 • Błoniasty
 • Liście

Czy zrzeczenie się praw autorskich jest prawnie wymagane?

Zrzeczenie się praw autorskich nie jest prawnie wymagane, a Twoja praca jest chroniona przez te prawa, nawet jeśli ich nie publikujesz; jednak trudniej jest udowodnić swoją własność w sądzie bez niego, jeśli ktoś kiedykolwiek nadużyje twoich materiałów.

Ponadto, jeśli go nie opublikujesz, ludzie mogą błędnie sądzić, że mogą reprodukować, udostępniać lub wykorzystywać Twoją pracę, podczas gdy w rzeczywistości może tak nie być.

Ponieważ zrzeczenie się praw autorskich jest niezwykle łatwe i szybkie do utworzenia, lepiej opublikować je dla bezpieczeństwa.

Możesz również zarejestrować swoje prawa autorskie, co jeszcze bardziej ułatwia pozwanie każdego, kto narusza Twoje prawa własności intelektualnej. Jednak zwykłe zastrzeżenie jest zwykle więcej niż wystarczające.

Elementy zastrzeżenia praw autorskich

Istnieją cztery podstawowe elementy zastrzeżenia dotyczącego praw autorskich:

 1. Znak praw autorskich
 2. Rok publikacji
 3. Nazwisko właściciela
 4. Oświadczenie zastrzegające prawa właściciela

Możesz uwzględnić niektóre lub wszystkie cztery aspekty wymienione powyżej w swoim zrzeczeniu się praw autorskich.

Przyjrzyjmy się tym składnikom nieco bardziej szczegółowo.

Symbol praw autorskich

Wymagane jest włączenie symbolu praw autorskich lub oznaczenia w wyłączeniu odpowiedzialności, ponieważ wskazuje, że Twoja praca jest chroniona prawami autorskimi, i wygląda jak litera C otoczona kółkiem:©

Możesz także użyć słowaPrawo autorskielub skrótMiedźzamiast symbolu ©.

Prawa autorskie różnią się w zależności od kraju, więc chociaż symbol nie jest wymagany w Stanach Zjednoczonych, inne kraje mogą nie uznawać twoich praw autorskich, chyba że symbol, słowo lub skrót są obecne.

Na poniższym zrzucie ekranu zobacz, jak marka akcesoriów do włosów Chunks obejmuje oba te słowaPrawo autorskieoraz symbol © w ich zrzeczeniu się odpowiedzialności zamieszczonym w stopce ich witryny.

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (1)

Rok publikacji

Innym wymaganym elementem zastrzeżenia praw autorskich jest rok opublikowania treści, który może różnić się od roku, w którym zostały utworzone.

Konkretne miesiące lub dni nie mają znaczenia dla zrzeczenia się praw autorskich. Wszystko, co musisz podać, to rok, w którym udostępniłeś swoje treści publicznie.

Na poniższym przykładzie zrzutu ekranu zwróć uwagę, jak sklep detaliczny TJ Maxx umieszcza datę 2023 w swoim zrzeczeniu się praw autorskich.

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (2)

Jeśli regularnie dodajesz nowe treści do swojej witryny, ale chcesz chronić starsze, wcześniej opublikowane materiały, możesz umieścić zakres dat w wyłączeniu odpowiedzialności za prawa autorskie, aby objąć całą swoją własność intelektualną, tak jak robi to sieć fast foodów Mcdonald's na poniższym przykładzie zrzutu ekranu .

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (3)

Umieszczając lata 2017-2022, Mcdonald’s ustala swoje prawa do starszych i nowszych treści zamieszczanych na swojej stronie internetowej.

Nazwa właściciela praw autorskich

Innym istotnym elementem zastrzeżenia praw autorskich jest imię i nazwisko właściciela dzieła, którym może być osoba fizyczna lub Twoja firma.

Upewnij się, że nazwisko właściciela jest łatwe do zidentyfikowania, jak na poniższym zrzucie ekranu z Amazon, który nadaje własność Amazon.com, Inc. lub jej podmiotom stowarzyszonym.

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (4)

Oświadczenie zastrzegające Twoje prawo

Ostatni element zastrzeżenia praw autorskich jest jedynym opcjonalnym elementem, którym jest oświadczenie o twoich prawach.

Deklaruje, jakich praw domagasz się w stosunku do swoich treści i może to być dowolne z poniższych:

 • Wszystkie prawa
 • Niektóre prawa
 • Brak praw

Jeśli nie uwzględnisz tego elementu w swoim zrzeczeniu się praw autorskich, automatycznie zakłada się, że zachowujesz wszystkie prawa.

Przyjrzyjmy się tym stwierdzeniom bardziej szczegółowo.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Jeśli chcesz zachować wszystkie prawa własności intelektualnej przyznane Ci na mocy praw autorskich, umieść oświadczenie „Wszelkie prawa zastrzeżone” na końcu zastrzeżenia dotyczącego praw autorskich.

Oświadczenie powinno znajdować się po symbolu, dacie i Twoim imieniu.

Spójrz na zrzut ekranu poniżej, aby zobaczyć, jak Walmart zastrzega sobie wszelkie prawa do swojej własności intelektualnej w swoim zrzeczeniu się praw autorskich.

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (5)

Pamiętaj, że jeśli na końcu zastrzeżenia nie umieścisz oświadczenia wyjaśniającego, jakie prawa zastrzegasz, automatycznie przyjmuje się, że zastrzegłeś wszystkie prawa.

Niektóre prawa zastrzeżone

Jeśli chcesz zachować niektóre prawa do swoich treści, ale zrzekasz się innych praw, po prostu umieść „Niektóre prawa zastrzeżone” na końcu zastrzeżenia dotyczącego praw autorskich.

Ludzie często zastrzegają sobie pewne prawa własności do rzeczy, takich jak zdjęcia i projekty, które można redystrybuować lub modyfikować, ale nie sprzedawać z zyskiem.

Na przykład poniżej możesz zobaczyć zrzeczenie się praw autorskich od organizacji non-profit Human Rights Data Analysis Group, która zastrzega sobie pewne prawa do swoich treści, które zezwala na udostępnianie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie, ale nie dla zysku i tak długo, jak grupa jest odpowiednio kredytowane.

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (6)

Brak praw zastrzeżonych

Jeśli chcesz zrzec się wszelkich praw własności intelektualnej przyznanych Ci na mocy praw autorskich, umieść na końcu zastrzeżenia dotyczącego praw autorskich zwrot „Brak praw zastrzeżonych”.

Jednak bardziej powszechnym sposobem wyrażenia braku zastrzeżeń do swojej własności jest użycieCreative CommonsznaczącyCC0.

Muzea i inne instytucje edukacyjne często udostępniają swoje materiały w domenie publicznej za pomocą Creative Commons iCC0znaczący, ponieważ pozwala każdemu na swobodne studiowanie, analizowanie i korzystanie z zasobów.

Na przykład poniżej możesz zobaczyć zrzeczenie się praw autorskich z Metropolitan Museum of Modern Art (The Met), które wykorzystujeIsymbol reprezentujący posiadaną przez nich sztukę, która jest częścią ich inicjatywy Open Access.

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (7)

Met zawiera również dokładne wyjaśnienie ich polityki otwartego dostępu i zawiera dalsze szczegóły dotyczące ich zastrzeżenia praw autorskich, które można przeczytać poniżej.

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (8)

Zastrzeżenie praw autorskich Zgodnie z sekcją 107 ustawy o prawie autorskim

Chociaż krótko wspomnieliśmy o tym wcześniej w artykule, materiały chronione prawem autorskim mogą być uczciwie wykorzystywane do następujących celów, zgodnie z sekcją107 ustawy o prawie autorskim:

 • Krytyka
 • Komentarz
 • Raportowanie
 • Nauczanie
 • Badania i stypendium

Jeśli więc używasz materiałów chronionych prawem autorskim do któregokolwiek z powyższych celów, powinieneś opublikować zrzeczenie się praw autorskich lub awyłączenie odpowiedzialności za dozwolony użytekktóry stwierdza, że ​​samplujesz dzieła chronione prawem autorskim pod ochroną sekcji 107 ustawy o prawie autorskim.

Korzystanie z tego zastrzeżenia może pomóc w walce ze skargą dotyczącą naruszenia praw autorskich. Aby jeszcze bardziej chronić korzystanie z dzieł chronionych prawem autorskim, należy również podać nazwisko i link do oryginalnego twórcy.

Oto przykład tekstu zastrzeżenia dotyczącego praw autorskich, który możesz dodać do filmu lub innego nośnika wykorzystującego materiały chronione prawem autorskim zgodnie z sekcją 107 ustawy o prawie autorskim:

„Ten film wideo zawiera materiały chronione wytycznymi dotyczącymi dozwolonego użytku zawartymi w sekcji 107 ustawy o prawie autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone dla właścicieli praw autorskich.”

Zrzeczenie się praw autorskich YouTube

Jeśli publikujesz w YouTube filmy, które wykorzystują treści chronione prawami autorskimi zgodnie z zasadami dozwolonego użytku, w opisach swoich filmów należy zamieścić wyłączenie odpowiedzialności, w którym wymieniono twórcę i ujawniono Twoje prawa do dozwolonego użytku.

Ewentualnie, jeśli publikujesz w YouTube własne treści chronione prawami autorskimi, dodaj do opisu swoich filmów zrzeczenie się praw autorskich.

Oto standardowe oświadczenie o prawach autorskich, które możesz dodać do swoich filmów w YouTube:

„Prawa autorskie @ [imię i rok]. Jakiekolwiek nielegalne powielanie tych treści spowoduje natychmiastowe podjęcie działań prawnych”.

Poniżej znajduje się przykład zastrzeżenia praw autorskich na stronieTeledysk z YouTube'aza piosenkę The Cranberries „Zombie”:

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (9)

Jak widać w powyższym przykładzie, twójWyłączenie odpowiedzialności YouTubemoże być po prostu symbolem praw autorskich (lub „C” lub „Prawa autorskie”), ale aby dodatkowo chronić swoją własność intelektualną, zalecamy dodanie ostrzeżenia przed kradzieżą.

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje wykorzystanie treści chronionych prawami autorskimi jest chronione, uzyskaj pozwolenie od właściciela praw autorskich na wykorzystanie jego pracy lub pomiń treści chronione prawem autorskim w swoim filmie.

Zastrzeżenie praw autorskich Facebooka

Podobnie jak w przypadku filmów z YouTube, możesz publikować na Facebooku treści chronione prawami autorskimi innej osoby tylko wtedy, gdy masz wyraźną zgodę właściciela lub jeśli materiał podlega „dozwolonemu użytkowaniu” zgodnie z sekcją 107 ustawy o prawie autorskim.

Dlatego w Twoim najlepszym interesie leży dodanie zastrzeżenia dotyczącego praw autorskich do każdego posta na Facebooku zawierającego materiał chroniony prawem autorskim, który mówi:

 • oryginalna treść
 • Masz pozwolenie na użycie tej zawartości
 • Chroni go dodatek „dozwolonego użytku”.
 • Zrzeka się, że nie jesteś właścicielem

Poniżej znajduje się przykład zastrzeżenia praw autorskich FacebookaMuzyka z okładkiz informacją, że nie jest właścicielem oryginalnej muzyki użytej w jego filmie ani nie zgłasza do niej roszczeń:

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (10)

Jeśli publikujesz na Facebooku materiał, do którego masz prawa autorskie, na przykład wideo, logo lub muzykę, pamiętaj o dodaniu zastrzeżenia dotyczącego praw autorskich z symbolem praw autorskich, rokiem praw autorskich i nazwiskiem właściciela praw autorskich.

Zrzeczenie się praw autorskich do muzyki

Jeśli publikujesz online muzykę, do której masz prawa autorskie, powinieneś dodać wyłączenie odpowiedzialności za prawa autorskie do tej muzyki w jej opisie lub jako część wpisu.

Prawa autorskie do muzyki są wyjątkowe, ponieważ prawa autorskie do nagrań dźwiękowych są określone przezprawa autorskie do fonogramówsymbol, który jest literą P otoczoną kółkiem:

Jednak teksty i kompozycje nadal można oznaczyć standardowym symbolem praw autorskich:©

Jeśli masz muzykę chronioną prawami autorskimi do nagrań dźwiękowych, standardowymi prawami autorskimi lub jednym i drugim, dodaj odpowiedni symbol i datę praw autorskich oraz właściciela do listy lub opisu muzyki.

Poniżej zobacz przykładowy zrzut ekranu ainformacja o prawach autorskich na SoundCloud:

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (11)

Jeśli korzystasz z muzyki chronionej prawami autorskimi innej osoby, upewnij się, że podlega ona ochronie na podstawie sekcji 107 ustawy o prawie autorskim lub że masz wyraźną zgodę na jej wykorzystanie.

Gdzie wyświetlić zrzeczenie się praw autorskich

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich należy umieścić w niektórych lub we wszystkich następujących lokalizacjach:

 • Stopka witryny
 • Aplikacje mobilne
 • Stopka wiadomości e-mail
 • Materiały do ​​pobrania

Porozmawiajmy dalej, dlaczego każde miejsce jest idealne do opublikowania zastrzeżenia dotyczącego praw autorskich.

Stopka witryny

Najważniejszym miejscem na umieszczenie informacji o zrzeczeniu się praw autorskich jest stopka witryny, ponieważ zazwyczaj jest ona statyczna, co oznacza, że ​​użytkownicy mogą ją zobaczyć bez względu na to, w którym miejscu witryny się znajdują.

Poniżej zobacz zrzeczenie się praw autorskich Ebay, które publikuje w stopce swojej witryny.

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (12)

Aplikacje mobilne

Jeśli posiadasz aplikację mobilną, powinieneś dodać zrzeczenie się praw autorskich w samej aplikacji i we wszelkich informacjach o aplikacji w sklepie z aplikacjami; w ten sposób konsumenci mogą wyraźnie zobaczyć, jakie prawa zachowujesz w stosunku do swojej własności.

Na poniższym zrzucie ekranu zobacz, jak HBO Max publikuje zrzeczenie się praw autorskich na swojej stronie z listą w Apple App Store.

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (13)

Stopka wiadomości e-mail

Jeśli wysyłasz do swoich konsumentów e-maile marketingowe, które zawierają elementy związane z marką, projekty lub inne treści, które chcesz chronić, dodaj do stopki informację o wyłączeniu odpowiedzialności za prawa autorskie.

Na przykład poniższy zrzut ekranu pokazuje, w jaki sposób Slack zawiera zrzeczenie się praw autorskich w swoich e-mailach marketingowych.

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (14)

Materiały do ​​pobrania

Jeśli Twoja witryna lub aplikacja oferuje treści lub materiały do ​​pobrania, do których użytkownicy mają dostęp, umieść informację o prawach autorskich gdzieś na dokumencie, na samym początku lub na końcu, aby ludzie wiedzieli, jakie prawa zachowujesz do treści.

Przykłady zrzeczenia się praw autorskich

Spójrzmy na kilka rzeczywistych przykładów zrzeczenia się praw autorskich, które pojawiają się na stronach internetowych znanych, większych marek.

Zastrzeżenie praw autorskich Apple

Sprawdź zrzeczenie się praw autorskich, które Apple publikuje w stopce swojej witryny:

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (15)

Podzielmy to na cztery elementy, o których mówiliśmy wcześniej w artykule:

 1. Apple używa tego słowaPrawo autorskieI©symbol, aby zaznaczyć, że jest to ich zrzeczenie się praw autorskich.
 2. Rok 2023 jest wyraźnie oznaczony w ich zastrzeżeniu.
 3. Nazywają się Apple Inc. jako właściciele nieruchom*ości.
 4. Wyraźnie stwierdzają, że wszelkie prawa są zastrzeżone.

Zrzeczenie się praw autorskich firmy Target

Następnie spójrzmy na zrzeczenie się praw autorskich Target, które publikują w stopce swojej witryny, jak pokazano poniżej.

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (16)

Następnie omówmy cztery elementy zawarte w ich wyłączeniu odpowiedzialności:

 1. Target używa symbolu ©, aby zaznaczyć, że jest to zrzeczenie się praw autorskich, ale zawiera równieżTm, co oznacza, że ​​są również znakami towarowymi całej treści i marki.
 2. Rok 2023 jest wyraźnie zapisany w ich zastrzeżeniu.
 3. Target wymienia siebie, Target Brands, Inc., jako właściciela treści.
 4. Ponieważ Target nie wskazał, jakie prawa zastrzega, domyślnym założeniem jest to, że zastrzegająwszystkie prawanad ich treścią.

Ostrożnie korzystaj z zastrzeżeń dotyczących praw autorskich

Wyłączenia odpowiedzialności są ważnym środkiem ochronnym dla każdego, kto działa online, więc jeśli jesteś właścicielem materiałów chronionych prawem autorskim, ujawnij swoją własność, aby zapobiec kradzieży własności intelektualnej.

Ale jeśli jesteśza pomocąmateriałów chronionych prawami autorskimi, które należą do kogoś innego, nie należy w pełni polegać na zrzeczeniu się praw autorskich w celu ochrony przed roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich.

Chociaż możesz skorzystać z zastrzeżenia dotyczącego praw autorskich zgodnie z sekcją 107 ustawy o prawie autorskim, aby ogłosić „dozwolony użytek” niektórych materiałów, twoje działania muszą faktycznie zostać uznane za „dozwolony użytek”, aby uniknąć roszczeń o naruszenie.

Uzyskiwanie pozwoleniakorzystanie z materiałów chronionych prawem autorskim od właściciela praw autorskich jest najbezpieczniejszym sposobem korzystania z własności intelektualnej innej osoby.

Często zadawane pytania dotyczące wyłączenia odpowiedzialności za prawa autorskie

Zapoznaj się z niektórymi z najczęściej zadawanych nam pytań dotyczących zrzeczenia się praw autorskich.

Czym jest zrzeczenie się praw autorskich zgodnie z sekcją 107?

Zastrzeżenie dotyczące praw autorskich w sekcji 107 stanowi, że pod pewnymi warunkami „dozwolonego użytku” można powielać lub wykorzystywać materiały chronione prawem autorskim w inny sposób nieautoryzowany, w szczególności do:

 • Komentarz
 • Krytyka
 • Parodia

Czy wystarczy zwykłe zrzeczenie się praw autorskich?

Tak, zwykłe zrzeczenie się praw autorskich zwykle wystarcza do ochrony Twoich treści i stanowi wizualne przypomnienie dla innych, że zastrzegasz sobie wszelkie prawa do tych materiałów.

Czy możesz skopiować i wkleić zrzeczenie się praw autorskich?

Nie, nie możesz skopiować i wkleić zastrzeżenia dotyczącego praw autorskich, ponieważ będzie ono zawierać niewłaściwą nazwę właściciela, potencjalnie niewłaściwą datę, a zastrzeżone prawa mogą nie odpowiadać prawom, które chcesz zachować.

Co się stanie, jeśli inni wykorzystają moje treści chronione prawem autorskim bez zastrzeżenia?

Nadal jesteś chroniony prawami autorskimi, nawet jeśli nie opublikujesz wyłączenia odpowiedzialności, ale udowodnienie, że jesteś właścicielem swojej pracy, może być trudniejsze, bardziej czasochłonne i zająć więcej czasu, jeśli nie opublikujesz zastrzeżenia dotyczącego praw autorskich.

Streszczenie

Zrzeczenia się praw autorskich mogą chronić i utrzymywać Twoje prawa własności intelektualnej do posiadanych treści, a ich sporządzenie zajmuje tylko kilka sekund.

Cztery główne elementy zastrzeżenia praw autorskich to:

 1. Symbol lub identyfikator praw autorskich
 2. Nazwisko właściciela
 3. Rok publikacji
 4. Prawa, które chcesz zachować do swoich treści

Jeśli masz branding, logo, teksty, zdjęcia, grafikę, choreografię — lub inne materiały należące do Twojej firmy — dodaj do swojej witryny internetowej lub aplikacji zrzeczenie się praw autorskich, aby ludzie wiedzieli, jakie prawa zachowujesz do swoich treści.

Zrzeczenie się odpowiedzialności za prawa autorskie może również pomóc w ustaleniu „dozwolonego użytku” pracy innych osób, zwłaszcza jeśli powielasz treść do celów krytyki, komentarzy lub parodii.

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (18)

Więcej o autorze

Napisane przez Maszę Komnenic CIPP/E, CIPM, CIPT, FIP

Masza jest Specjalistą ds. Bezpieczeństwa Informacji i Prywatności Danych oraz Certyfikowanym Inspektorem Ochrony Danych. Od sześciu lat jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pomagając małym i średnim przedsiębiorstwom osiągnąć zgodność z prawem. Była także mentorem w zakresie zgodności z zasadami prywatności dla wielu międzynarodowych akceleratorów biznesu. Specjalizuje się...Więcej o autorze

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 6075

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.